RIG scoort TOP

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) is een initiatief van de Provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de Provincie Groningen uit. Voor de uitvoering is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is voor 2019 € 12 miljoen toegevoegd. Deze middelen zijn bedoeld voor investeringssteun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Ook start-ups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie kunnen aanspraak maken op RIG. En met succes, want uit evaluaties blijkt dat de RIG voor nieuwe investeringen en werkgelegenheid zorgt. De RIG scoort top! Reden genoeg om onze ambities naar boven bij te stellen.

Veel belangstelling

Voor de RIG 2019 zijn 12 aanvragen ingediend. De regeling is daardoor ruim overtekend.

€ 1 subsidie levert € 12,- investering op

Restant subsidie

Het totale RIG budget is 52 miljoen euro. Daarvan is inmiddels 41 miljoen aan subsidies uitgekeerd.

Werkgelegenheid

Door de RIG zijn 685 directe banen gecreëerd en ca. 1.028 indirecte banen.

  • MBO
  • HBO+

Aanvragen

69 aanvragen

24 gehonoreerd

14 in behandeling

8 nieuwe bedrijven in de regio

3 start-ups

Duurzame energie
duurzame energie
Groene chemie
groene chemie
Biobased industrie
biobased industrie
Industriële dienstverlening
industriële dienstverlening
Circulaire industrie
circulaire industrie

Totaal investering
miljoen

Toegekende subsidie
miljoen

Deel RIGscoortTOP!

Pagina delen: